Nhà Máy Điện Tử / Chất Bán Dẫn

12:00:00   10/03/2017
 
 •        ● Tên công trình: NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM
 •        ● Năm thực hiện: 2008
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ống gió
     
     
 • ● Tên công trình: NHÀ MÁY NIDEC
 • ● Năm thực hiện: 2006
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, lạnh
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CD BÁCH VIỆT
 •        ● Năm thực hiện: 2004
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, điện lạnh
     
     
 • ● Tên công trình: NHÀ MÁY CEI (VN)
 • ● Năm thực hiện: 2002
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, thông gió