Cao Ốc Thương Mại

12:00:00   09/03/2017

 
 •        ● Tên công trình: E-GAMING CLUB, KHÁCH SẠN PARK HYATT SAIGON
 •        ● Năm thực hiện: 2011
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, điện lạnh, cấp thoát nước, gas... 
     
     
 • ● Tên công trình: TÒA NHÀ TÀI CHÍNH BITEXCO
 • ● Năm thực hiện: 2009
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ống gió
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: VĂN PHÒNG HOÀNG TRIỀU
 •        ● Năm thực hiện: 2007
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, điện lạnh
     
     
 • ● Tên công trình: ĐÀI TRUYỀN HÌNH TRÀ VINH
 • ● Năm thực hiện: 2005
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: KHÁCH SẠN OMNI
 •        ● Năm thực hiện: 2004
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, lạnh 
     
     
 • ● Tên công trình: SHOWROOM DAIHATSU
 • ● Năm thực hiện: 2003
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: VĂN PHÒNG CÔNG TY SAMCO
 •        ● Năm thực hiện: 2001
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK